FANDOM

Hachi ft Somo

biệt danh LP Takato

Bảo quản viên
 • Tôi sống tại Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Tôi sinh ngày tháng 3 30
 • Nghề nghiệp của tôi là Sinh viên
 • Tôi là male
 • Hachi ft Somo

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Fandom. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ ba và thứ năm hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Một mô-đun cung cấp dữ liễu hoạt động tùy chỉnh nay đã khả dụng để trưng bày thảo luận cũng như các hoạt động trên các trang wiki (nhu trang chính) cũng như là đọc thêm chi tiết cả chủ đề của diễn đàn.
  • Ngoài ra, một kịch bản do người dùng tạo ra nay đã khả dụng để tạo dòng thời gian hoạt động cho thảo luận, tương tự như Thảo luận gần đây

  • Trong Preferences, một đề mục hỏng chỉ các bảo quản viên thấy được đã…


  Chi tiết >
 • Hachi ft Somo

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Fandom. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ ba và thứ năm hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Gói văn bản sẽ được thêm vào nhóm trong Đặc biệt:Danh sách thành viên nên toàn bộ phần lại được truy cập với mọi điểm ngắt.
  • Liên kết đỏ trong Đặc biệt:Trang cần viết sẽ còn thích hợp để kích hoạt tính năng tạo trang.

  Cập nhật chi tiết về CSS updates có thể được tìm thấy tại http://report.wikia.net - trang so sánh thể hiện sự thay đổi đối với các tệp .css, .scss, .tmpl.php, .html, .sass và .mustache trong mã…  Chi tiết >
 • Hachi ft Somo

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Fandom. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ ba và thứ năm hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Chúng tôi sẽ khắc phục vấn đề xảy ra việc chuyển hướng địa phương liên tục để khôi phục về trạng thái mặc định. Xin vui lòng báo cáo những trường hợp mới này sau khi được phát hành mà bạn đã nhìn thấy nó.
  • Chúng tôi sẽ khắc phục vấn đề URL đăng nhập mở ra một trang trắng khi thành viên đã đăng nhập xong.

  Cập nhật chi tiết về CSS updates có thể được tìm thấy tại http://report.wikia.net - trang so sánh thể hiệ…  Chi tiết >
 • Hachi ft Somo

  Cập nhật kỹ thuật: 3 tháng 10, 2016

  ngày 10 tháng 10 năm 2016 bởi Hachi ft Somo

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Fandom. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ ba và thứ năm hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Chúng tôi sẽ cập nhật việc chuyển hướng toàn cầu bao gồm biểu trưng Fandom powered by Wikia nhằm phản ánh sự thay đổi này của chúng tôi. Các thành phần quảng cáo khác cũng sẽ được cập nhật và thiết kế của email thông báo sẽ được làm mới. Điều này sẽ không làm thay đổi tên/URL wiki của bạn cũng như bất kì tính năng cũng như chức năng của trang web.

  • Chúng tôi sẽ khắc phục vấn đề "Tường tin nhắn" được chuyển…


  Chi tiết >
 • Hachi ft Somo

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ ba và thứ năm hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Chúng tôi đã phát hiện sự cố khiến cho một số bài viết trong Wikia trong tình trạng "ùn đọng" - sự cố này sẽ được khắc phục.

  Cập nhật chi tiết về CSS có thể được tìm thấy tại http://report.wikia.net - trang so sánh thể hiện sự thay đổi đối với các tệp .css, .scss, .tmpl.php, .html, .sass và .mustache trong mã nguồn nền Wikia.

  • Chúng tôi sẽ thêm một số tính năng mới vào Đặc biệt:Bài báo cáo, ví dụ các thẻ Twi…


  Chi tiết >