FANDOM

Caophat1982

biệt danh thienhungphat

Bị cấm
  • Tôi sống tại Ho Chi Minh City
  • Tôi sinh ngày 7 tháng 9
  • Công việc của tôi là Nhân viên
  • Tôi là male