FANDOM

Caophat1982

biệt danh thienhungphat

Bị cấm
  • Tôi sống tại Ho Chi Minh City
  • Tôi sinh ngày 7 tháng 9
  • Công việc của tôi là Nhân viên
  • Tôi là male

Thành viên này chưa viết bất kỳ bài blog nào!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên